Pagina initiala » Program-informatic-asociatii » Servicii

Contabilitatea asociatiei de proprietari

1. Organizarea și conducerea contabilității în partidă simplă cu ajutorul mijloacelor informatice, în condițiile legii;

2. Întocmirea listelor lunare de plată a întreținerii în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

3. Întocmirea situației cu proprietarii care se încadrează în prevederile legale pentru primirea subvențiilor acordate de Guvernul României pentru pensionarii cu venituri mici, familiile cu probleme sociale și alte categorii sociale defavorizate;

4. Întocmirea și completarea registrului jurnal, registrului inventar, registrului pentru evidența fondului de reparații, registrului pentru evidența fondului de rulment, registrului pentru evidența sumelor speciale, registrului pentru evidența fondului de penalizări, precum și alte formulare specifice activității de contabilitate, prevăzute prin ordin al ministrului economiei și finanțelor și alte reglementări legale în vigoare;

5. Editarea ștatelor de plată pentru angajații asociației de proprietari;

6. Depunerea online, cu semnătură electronică, a declarațiilor fiscale pentru angajații asociației de proprietari;

Plata cotelor de contributie de catre proprietari

1. Plata prin transfer bancar in contul bancar al asociatiei;

2. Plata on-line, pe platforma Deskis;

3. Plata de pe telefonul mobil cu ajutorul aplicatiei deskis (Android si IOS);

4. Plata in numerar la terminalele SelfPay disponibile in toate spatiile Mega Image si Shop&Go.

5. Incasarea cotelor de contributie de catre un casier SCOMET la locatia asociatiei – serviciu adresat nevoilor segmentului de populatie care nu are alt mod de a achita cotele de contributie (persoane in varsta care nu se pot deplasa si nu au acces la internet). Costul pentru acest serviciu este 100 lei pe ora.

Plata facturilor asociatiei de proprietari

Plata facturilor si a datoriilor la bugetul de stat din contul bancar sau din casa (plati sub 1000 lei) Asociatiei de Proprietari. Platile se vor face odata pe luna, cu exceptia platilor urgente.

Administrare tehnică

1. Inspectarea periodică a proprietății comune, în vederea remedierii defecțiunilor apărute la instalațiile de folosință comună și a eliminării pierderilor care determină creșterea nejustificată a cheltuielilor asociației de proprietari (scurgeri de apă etc);

2. Inspectarea proprietății individuale, numai cu acordul proprietarilor, în vederea remedierii defecțiunilor apărute la instalațiile de folosință comună și a eliminării pierderilor care determină creșterea nejustificată a cheltuielilor asociației de proprietari sau ale proprietarilor (scurgeri de apă, etc.);

3. Supunerea spre analiză a ofertelor furnizorilor de bunuri și servicii în vederea selectării ofertei care satisface cerințele de preț, durată de execuție și calitate. Obținerea aprobării comitetului executiv al asociației de proprietari;

4. Procurarea materialelor necesare întreținerii și reparațiilor curente proprietății comune a asociației de proprietari;

5. Urmărirea realizării contractelor încheiate de asociația de proprietari cu furnizorii de bunuri și servicii;

6. Supravegherea lucrărilor de reparații și participarea la recepția acestora;

7. Verificarea semestrială a indexului contoarelor de apartament, calculul consumurilor și a costurilor aferente;

8. Controlul facturării corecte a consumurilor de energie electrică, termică , apă, etc, în funcție de indexul contoarelor de bloc, conform prevederilor legale și în funcție de normele metodologice de repartizare a consumurilor;

9. Controlul îndeplinirii obligațiilor contractuale ale personalului angajat de asociația de proprietari pentru curățenie, incărcarea și evacuarea gunoiului menajer și alte activități. Sesizarea comitetului executiv în cazul încălcarii acestora.

Întreținere și mici reparații

Efectuarea de mici reparații la elementele proprietății comune (înlocuire becuri, întrerupătoare, elemente de închidere la uși sau ferestre, etc). Pentru acestea, asociația de proprietari va suporta doar costul materialelor folosite.

Call center

Serviciul Call Center este disponibil pentru intrebari/nelamuriri legate de acces la platforma online sau informatii financiare. Pentru situatii de urgenta se va afisa la avizier numarul de telefon al administratorului tehnic care este disponibil 24/7 pentru sistarea starii de avarie.

Manager de proiect

1. Asigurarea legăturii cu proprietarii de apartamente, cu președintele și comitetul asociației de proprietari;

2. Asigurarea legăturii cu furnizorii de utilități, îndeplinirea tuturor formalitătilor necesare cesionării contractelor de furnizare a utilităților comune aferente imobilului, negocierea contractelor în interesul asociației de proprietari, rezolvarea tuturor problemelor apărute și /sau existente pe toată perioada contractului;

3. Monitorizarea și gestionarea polițelor de asigurare;

4. Planificarea, coordonarea și controlul activităților de reabilitare, întreținere și dezvoltare optimă a proprietății, potrivit intereselor proprietarilor, deciziilor acestora și a resurselor alocate;

5. Consultanță tehnică, juridică și economică, privind activitatea de administrare a imobilului;

6. Efectuarea formalităţilor necesare în angajarea contractelor cu furnizorii de servicii pentru exploatarea şi întreținerea imobilelor din cadrul asociaţiei de proprietari;

7. Urmărirea realizării contractelor încheiate de asociația de proprietari cu furnizorii de bunuri și servicii;

8. Asigurarea respectării de către asociație a legilor și reglementărilor legale precum și a hotărârilor emise de Primăria sectorului și de Primăria Municipiului București;

9. Îndeplinirea oricăror altor obligații prevăzute expres de lege, precum și a celor stabilite prin contractul încheiat cu asociația de proprietari;

10. Alte sarcini hotărâte prin contractul de administrare.

Curățenie

Servicii de curățenie aferente spațiilor comune, interioare și exterioare (hol intrare, garaje, casa scărilor, spații tehnice, holuri, alei exterioare de intrare în imobil). Administratorul va fi responsabil pentru asigurarea personalului, supravegherea, pregătirea și inspecția necesară pentru realizarea acestor servicii.

Întreținere spații verzi

1. Marcarea și întreținerea marginilor trotuarelor;

2. Îndepărtarea vegetației din crăpăturile din asfalt, pavaje;

3. Colectarea frunzelor și a altor gunoaie căzute în urma furtunilor;

4. Întreținerea arborilor, arbuștilor și plantelor floricole;

5. Întreținerea gazonului (tuns săptămânal, irigarea pe timpul verii și de 1-2 ori pe săptămână primavara și toamna, fertilizare, combaterea bolilor și dăunătorilor);

6. Înlocuirea arborilor și arbuștilor uscați din cauze fiziologice sau accidentale (opțional la cererea asociației de proprietari și în baza unei oferte ulterioare).

Pază

1. Monitorizarea intrării sau ieșirii din obiectiv, pentru a împiedica intrarea persoanelor neautorizate și înstrăinarea bunurilor;

2. Permiterea accesului în obiectiv a persoanelor și autoturismelor numai cu respectarea regulamentului intern;

3. Anunțarea imediată a firmei de pază și a comitetului asociației de proprietari despre producerea oricăror evenimente deosebite, astfel încât să poată anunța organele de poliție, și, după caz, asistență în vederea prinderii infractorului;

4. Serviciile de pază și monitorizare vor fi subcontractate firmelor de pază licențiate conform legislației în vigoare.

Întreținere echipamente

1. Sisteme de detecţie incendiu / centrală co2 / noxe / desfumare (includ instalații de ventilație comune (spații comune - desfumări subsoluri), sisteme de securitate și de alarmă);

2. Sisteme de securitate - sistem video / CCTV (includ dispozitive și aparatură pentru camera de pază);

3. Sisteme interfon și control acces;

4. Uși / tâmplărie părți comune (include ferestre și uși interioare/exterioare și articole metalice/mecanice pentru uși și ferestre, pentru spații comune și spații tehnice);

5. Generator electric. Mentenanța preventivă include verificarea lunară și revizia generală anuală. În perioada de iarnă se pornește 15 minute o dată la 2 luni;

6. Intrări acces auto (include rampa de intrare în parcare și instalațiile aferente funcționării rampei și accesului în parcare);

7. Staţie acs/ pompe (include echipamente sanitare și de incendiu: pompe, distribuitoare, etc)

8. Centrala termică. Mentenanța preventivă va include verificarea zilnică conform raportul ISCIR, eliberarea buletinelor de ardere, supravegherea parametrilor;

9. Instalații de incălzire părți comune;

10. Gospodăria de apă potabilă;

11. Hidranți (include sisteme de detectare și stingere incendiu);

12. Sprinklere (include sisteme de detectare și stingere incendiu);

13. Instalații și tablouri electrice aferente părților comune (includ echipamente electrice: dulapuri, panouri generale și tablouri de apartament, iluminat de siguranță și de urgență, iluminare interioară spații comune, inclusiv tehnice, iluminare exterioară, sisteme de distribuție electrică și echipamente electrice);

14. Acoperișuri/șanțuri/rigole (doar la solicitarea asociației de proprietari și în baza unei oferte ulterioare);

15. Înveliș pentru clădire, inclusiv armare, componente pentru perete fals, pereți, straturi izolatoare (doar la solicitarea asociației de proprietari și în baza unei oferte ulterioare).

Bugete anuale

Calcularea și propunerea spre aprobare a bugetului anual pentru asociația de proprietari. Bugetul va cuprinde toate veniturile și cheltuielile asociației de proprietari pentru anul următor și va fi elaborat pe baza cheltuielilor anului curent ajustate pe baza diferitelor estimări despre creșterea sau descreșterea costurilor lunare ale asociației. În plus se va analiza fondul de rulment și fondul de reparații pentru a asigura asociația că aceste fonduri sunt suficiente derulării activităților curente și pentru investițiile sau reparațiile preconizate. Tot în procesul de bugetare, se va face analiza fondurilor de numerar ale asociației în ultimele 12 luni și se vor recomanda măsuri pentru optimizarea acestora.

Raportări trimestriale

Analiza financiară a cheltuielilor asociației de proprietari la fiecare trei luni în comparație cu bugetul aprobat. Diferențele dintre cheltuieli și buget vor fi analizate în detaliu și se vor face recomandări pentru optimizarea costurilor asociației de proprietari.

Sus
Termeni si conditii | ANPC | Copyright © 2001-2024