Pagina initiala » Audit-consultanta » Audit

Audit și expertiză financiar- contabilă

Considerăm că încrederea se bazează pe claritate și transparență. Serviciile noastre de audit și expertiză financiară oferă o asigurare independentă și sunt menite:
  • să analizeze și să certifice acuratețea și corectitudinea situațiilor financiar – contabile ale asociației de proprietari din care faceți parte;
  • să furnizeze informații relevante în legătură cu modul de calcul și repartizare a cheltuielilor sau de utilizare a fondurilor colectate;
  • să soluționeze rapid și practic problemele contabile de care vă loviți.

Activitatea noastră de audit se desfăsoară în conformitate cu Standardele de Audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România, și/sau standardele internaționale de audit.

Obiectivele auditului și expertizei financiar – contabile aplicabile asociațiilor de proprietari:

  • verificarea gestiunii administratorului (sumele încasate și destinaţia acestora, plăţile efectuate, soldurile disponibilităților bănești);
  • verificarea efectuării de către administrator sau contabil a înregistrărilor legale în contabilitate precum şi a existenței tuturor registrelor prevăzute de lege;
  • verificarea legalităţii și corectitudinii calculului efectuat de administrator în stabilirea cotei de plată la întreţinere sau a penalităţilor operate în lista de plată a cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari;
  • verificarea legalității și corectitudinii constituirii și folosirii fondurilor necesare (fond de rulment, fond de reparații și investiții, fond de penalizări, etc);
  • analiza efectuării tuturor activităților necesare angajării în contractele cu furnizorii de bunuri și servicii (existența selecțiilor de oferte, negocierea clauzelor contractuale, etc);
  • determinarea cauzelor perceperii unor sume penalizatoare de către furnizorii de servicii și cuantumul penalităţilor achitate în perioada menţionată;
  • stabilirea potențialelor prejudicii cauzate asociației de proprietari sau membrilor acestora.
Contactează-ne pentru a discuta o ofertă de audit personalizată conform nevoilor tale.
Termeni si conditii | ANPC | Copyright © 2001-2023